Om Hjertefred

Landsforeningen HJERTEFRED er en non-profit organisasjon som baserer seg på frivillighet, samt velvillige samarbeidspartnere og sponsorer.

BAKGRUNN
Konseptet HJERTEFRED startet som et gratis, livssynsnøytralt minnearrangement på Allehelgensdagen, etter inititativ fra kunstneren Bjørg Thorhallsdottir som ble enke i en alder av 30 år. Björg ønsket at hennes to år gamle sønn, Tolli, skulle få være med og minnes sin pappa i glede på Allehelgensdagen.
Hensikten med arrangementet er å gjøre det lettere å snakke om døden og det vonde, hylle de gode minnene etter dem vi har mistet, bearbeide sorgen, samt feire kjærligheten og livsgleden, og ta bedre vare på oss selv og hverandre.
Første året kom det 500 til Det Gule huset i Asker. Neste år over 1000 til Hjertefred i Løkkehaven i Sandvika. I 2009 og 2010 var det ifølge flere medier rundt 3500 mennesker som overvar Hjertefred i Sandvika. I tillegg ble det arrangert HJERTEFRED i Kvinnherad, Fredrikstad og på Stokkøya.

MØTER ET BEHOV I BEFOLKNINGEN
Konseptet HJERTEFRED har blitt tatt vel i mot i Bærum, der vi i 2011 ble tildelt status som Kulturfyrtårn. Vi ser at dette møter et behov folk har, og at vi oppnår våre målsetninger om å bidra til å bygge ned tabuer rundt tema sorg og død, og gjøre det lettere å møte mennesker som sørger, og for dem å komme tilbake til hverdagen etter sjokket av å ha mistet noen som sto en nær.

 

STOR INTERESSE FRA ANDRE LANDSDELER
Vi opplever stor interesse fra initiativtakere i andre byer og steder. I år arrangeres HJERTEFRED på hele 19 steder i Norge og enda flere vil det bli. Med den store interessen vi opplever ønsker vi nå å:

  • Videreutvikle en bærekraftig landsdekkende organisasjon med representasjon i alle fylker
  • Standardisere arrangementskonseptet og tilrettelegge best mulig for de lokale arrangørene i byene og ute i distriktene

Vi ønsker å bidra til verdiskapning ved å:

  • tiltrekke oss flere engasjerte ressurspesoner
  • skape meningsfullt virke for de mange frivillige som ønsker å bidra i samfunnet
  • skape mulige praksisplasser for personer som av ulike årsaker ikke kan ta del i det ordinære arbeidslivet
  • Vi er veldig stolte av konseptet vårt, har stor tro på potensialet og mange dyktige ressurspersoner som står på for å lykkes med å bygge en sterk og viktig landsforening som kan bidra til å gjøre en forskjell i samfunnet.

 

VI TRENGER STØTTE!
En forutsetning for å kunne lykkes med våre vekstplaner er tildeling av økonomisk støtte. Vi ønsker svært gjerne å komme i kontakt med langsiktige nasjonale støttespillere og samarbeidspartnere. Ta gjerne kontakt dersom det er interesse for å bli med å støtte vårt arbeid.